+420 607 787 692
  • Logo
  • Vizuální styl
  • Infografika

Tichá Velká Cena

Rád jsem pomohl vzniknout tomuto projektu nadšenců, který vzbudil velké emoce na obou stranách barikády. Bylo pro mě velkým překvapením, jak málo stačí k tomu, aby lidé nadávali a vyhrožovali likvidací.

Tento ekologický projekt se jmenuje “Tichá Velká cena” s podtitulkem “Řekněme si hlasitě o ticho” a zaměruje se na hluk kolem Masarykova okruhu. Že to je boj s větrnými mlýny? Jak zpívá ZAZ v písni La révolution des colibris: “Nikde není řečeno, že nemůžeme něco změnit“.

S Milanem jsme začali spolupracovat při tvorbě firemního webu a po dobrých zkušenostech jsem ho požádal i o spolupráci na akci "Tichá Velká cena". Z našeho partnerství mám výborný pocit doteď. Vyzdvihl bych Milanovu schopnost dobře naslouchat přáním zákazníka, přesně analyzovat jeho potřeby a brilantně je naplnit v krátkém čase. Rychle, přesně a kvalitně. Nevěřte skazkám o tom, že slušný web může udělat jen tým. S jedincem Milanova typu je to v pohodě. Čichám čichám člověčinu.

Ing. Tomáš Havlíček

Atelier Fontes